Informace k pořádání výstav

Při pořádání výstav je nutné při označování hodnocených a vystavovaných vín dodržet příslušná ustanovení vycházející z platných právních předpisů – zákon č.321/2004Sb, nařízení Rady (ES) č.1493/1999 a Komise č.753/2002. To znamená, že hodnocené a vystavované vzorky vín mohou být označeny např. jako jakostní víno odrůdové Veltlínské zelené, nebo jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr Chardonnay pouze v tom případě, jsou-li tato vína takto zatříděna Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (dále jen „inspekce“).

Pro vystavovatele lze však doporučit označení vín jako „moravská (česká) zemská vína“, kde lze uvést název odrůdy i ročníku. Tato vína nemusí být zatříděna inspekcí, musí však být vyrobena dle požadavků výše uvedených právních norem:

1. minimální cukernatost hroznů z nichž byly vína vyrobeny byla 14 stupňů NM a cukernatost moštů nebo rmutů byla upravena pouze o 4,2 stupňů NM (Morava) nebo o ,9 stupňů NM (Čechy)
2. jestliže byla upravena cukernatost moštů nebo rmutů pak pouze na max. hodnoty :
- oblast Morava – 20,2 stupňů NM (bílá vína), 21,0 stupňů NM (červená vína)
- oblast Čechy - 19,3 stupňů NM (bílá vína), 20,2 stupňů NM (červená vína)
3. je-li uveden název odrůdy nebo ročník, pak uvedená odrůda nebo uvedený ročník musí být v předmětném víně min. z 85%.

Také lze vystavovaná vína označit jako „vína vhodná k získání jakostního vína“ je-li víno vyrobeno v souladu se zákonem č. 115/1995 Sb. (vína ze sklizně 2003 a starší) nebo v souladu se zákonem č. 321/2004 Sb. (vína ze sklizně 2004). Lze uvést název odrůdy i ročník, je-li opět dodrženo „pravidlo 85%“. Takto označené víno může výrobce prodat dalšímu zpracovateli, který si jej musí nechat zatřídit inspekcí nebo jej musí před prodejem nechat zatřídit sám výrobce (vystavovatel), má-li být víno uvedeno do oběhu jako např. jakostní víno odrůdové Veltlínské zelené.

Označení vína jako vína s přívlastkem je částečně popsáno v prvním odstavci, ale někdy víno není označeno jako „víno s přívlastkem“, pouze je uveden druh přívlastku, např. pozdní sběr, výběr z hroznů…. Toto je častým nedostatkem a prohřeškem proti zákonu při pořádání výstav. Chce-li však vystavovatel podotknout, že se jedná o víno, u něhož nebyl zvýšen přirozený obsah alkoholu (které nebylo při výrobě v moštu nebo v rmutu doslazeno), pak inspekce doporučuje u těchto vín uvádět v katalogu také cukernatost hroznů ve stupních NM, nikoli však druh přívlastku. Dále je možné v katalogu, např. na úvodních stránkách nebo v legendě, uvést rozpětí cukernatostí (od…do…), ze kterých jsou vyráběny jednotlivé druhy vín s přívlastkem a příslušný komentář. Např.: Jestliže jsou k výrobě vína použity hrozny, které dosáhly cukernatosti v uvedených intervalech a byly ověřeny inspekcí, lze z těchto hroznů za dodržení výrobních postupů vyrábět jednotlivé druhy vín s přívlastkem.

Jestliže vystavované víno je od výrobce, který si nechal ověřit hrozny pro výrobu vína s přívlastkem inspekcí, může být předmětné víno označeno jako „víno vhodné k získání jakostního vína s přívlastkem“ včetně příslušného druhu přívlastku. V této souvislosti je však nutné pamatovat na skutečnost, že vína která byla vyrobena z hroznů o cukernatosti od 19 do 21 stupňů NM se nově označují druhem přívlastku „kabinetní víno“ nikoli „kabinet“. Označení „kabinet“ mohou být pouze u vín ročníku 2003 a starších. Při uvádění názvu odrůdy a ročníku opět platí „pravidlo 85%“.