Výstavy a zákon o spotřební dani č. 353/2003 Sb.

Zákon o spotřební dani přímo neřeší problematiku výstav, proto je nutné vycházet z obecných požadavků zákona na prodej jako takový.Organizátor výstavy může při výstavě prodávat pouze vína, která byla poskytnuta výrobcem, který je plátcem spotřební daně. Vzhledem ke skutečnosti, že většina vystavovaných vzorků je zdarma poskytnuta drobnými výrobci nebo zahrádkáři, kterým je vinařství spíše koníčkem než předmětem obživy, je vhodné při pořádání výstavy zaplatit jednotné vstupné, které bude v účetnictví vykázáno např. za katalog a skleničku, nájem prostor …, nikoli za prodané víno. Výši vstupného si stanoví organizátor sám dle svého uvážení.

Další problém může nastat při likvidaci zbylého vína. Toto víno opět nelze prodat, lze jej vrátit vystavovateli nebo zlikvidovat dle platných předpisů. Nejlepší je však, když žádné víno nezbude.

Informace pro zahrádkáře: po schválení republikovou radou ČZS bude pro rok 2005 nový metodický pokyn pro pořádání místních výstav vín v organizačních složkách ČZS.

Vypracoval: ing. Bronislav Pavelka, vedoucí odboru pro kontrolu vína

Stáhnout dokumnet (.doc, 32.00 KB)