Chile

Ilustrace

Chile je jediná země na světě, která má na svém území všechna podnební pásma. Od tropického kousek pod rovníkem až k arktickému daleko na jihu. Réva vinná se pochopitelně pěstuje v polovině mezi těmito dvěma extrémy.
Révu přivezli na území dnešního Chile španělští misionáři. První vinice zde vysázeli kolem roku 1550, tedy dokonce dříve než v Kalifornii, jejíž vinařství je zatím ve světě z obou Amerik nejproslulejší. Značného rozvoje dosáhlo chilské vinařství v 17. století, kdy Chile bylo hlavním dodavatelem vín pro španělské obyvatele žijící ve střední a jižní Americe.
Po staletí však nebylo o chilském víně ve světě ani slechu, ani vidu. Za jeho prvotní mezinárodní známost, o kvalitě zatím nemůže být řeč, může katastrofa, která postihla všechny vinařsky vyspělé země na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Prakticky všechny evropské vinohrady tehdy zničil škůdce česky nazvaný mšička révokaz . Do Chile se díky jedinečné poloze této latinskoamerické země nedostal.
V polovině 19. století byly do Chile importovány evropské odrůdy révy - CABERNET SAUVIGNON, MERLOT,  PINOT NOIR, SAUVIGNON, RIESLING, CHARDONNAY. Protože se chilskému vinohradnictví vyhnula vlna fyloxéry - mšičky révokaza, jsou nyní pouze v Chile klony pravokořenných tradičních evropských odrůd révy vinné. Přežila i vynikající modrá odrůda Carmenere, která pochází z Francie.
Plocha vinohradů v Chile je v současnosti 132 000 hektarů. Réva se pěstuje především podél pobřeží Tichého oceánu.Hlavní vinařské oblasti se rozkládají mezi 32. a 38. rovnoběžkou viz.mapka a jsou charakterizovány vnitrozemským klimatem s teplými dny a chladnými nocemi.. Potom už záleží pouze na umu, citu a profesionalitě vinohradníka a winemakera. První musí garantovat hrozny té nejvyšší kvality. Na druhém záleží, zda z podniku odejde víno skvělé, vynikající nebo jenom průměrné.
Chilské vínorodé území se dělí do sedmi nejvýznamnějších vinařských oblastí. Všechny leží v Centrálním údolí, odděleném od Tichého oceánu pobřežním pásem hor a končícím na svazích And. Jsou většinou pojmenovány po řekách, které vinice zásobují důmyslným systémem kanálů i v nejparnějším létě ledovcovou vodou z hor.
Nejvýznamnější je oblast CENTRÁLNÍ ÚDOLÍ s údolím Maipo Valley. Údolí má horské klima vnitrozemského charakteru, zimy jsou studené a deštivé, léta horká a suchá. Rozdíly mezi letní denní a noční teplotou jsou až 20 oC. Vinohrady musí být zavlažovány vodou z tajících andských ledovců. Pro zvýšení kvality finálního produktu jsou používány nerezové nádoby, pneumatické lisy, teplota kvašení je kontrolována a regulována. K ležení především červeních vín jsou používány malé barikové (barique) sudy o obsahu 225 litrů, vyrobené z francouzského a amerického dubu.
O skutečném rozvoji chilského vinařství, které pocítil i ostatní svět, však lze hovořit až od poslední třetiny dvacátého století. Kvalita šla prudce nahoru a o chilském víně se začalo mluvit i za hranicemi.
Sklepní hospodářství je dnes v Chile ve všech významnějších vinařských podnicích na nejvyšší světové úrovni. Nová generace chilských vinohradníků a winemakerů je vzdělaná a má osobní zkušenosti z celého vinařského světa. Jde o vysoce ceněné, dobře placené a vesměs mladé profesionály v tom nejlepším slova smyslu.