Sedlecká vína

Ilustrace

Výrobcem "Sedleckých vín" je zemědělské družstvo Sedlec se sídlem v Sedleci u Mikulova, které hospodaří na pozemcích nacházejících se v krásné moravské přírodě, chráněné krajinné oblasti Lednicko-Valtického areálu mezi městy Valtice, Mikulov a Lednice.

Obec Sedlec u Mikulova byla založena pravděpodobně za německé kolonizace od poloviny 13. století - původní název byl Voitelsbrunn. Od roku 1322 náležela ves k Mikulovskému panství a byla spravována Lichtensteiny.

Leží na samotné hranici s Rakouskem na břehu největšího moravského rybníku Nesytu v Nesytské kotlině chráněné ze severu vápencovými vyvýšeninami východního hřebenu Pálavských vrchů. A právě vápenné podloží místních půd a zrcadlový efekt rybníku Nesytu stojí za kvalitou vyhlášených sedleckých viničních tratí. Přírodovědecká hodnota zdejší krajiny je dána zcela výjimečnou polohou a její význam přesahuje hranice nejen jižní Moravy, ale celé střední Evropy.

Největší slávu Sedlece však od nepaměti do nedávné minulosti šířil hlavně sirný pramen s vyhlášenými léčivými účinky. První písemná zmínka o lázních v Sedleci pochází již z roku 1362.

Němečtí kolonisté s sebou přivezli také znalost vinařství, které v západní Evropě navazovalo na antické tradice. Záhy po jejich příchodu vznikly na jižních svazích nad Sedlecem první výsadby vinic. V roce 1414 byly rozšířeny již ve třech viničních tratích. O kvalitě místních poloh svědčí zatřídění dle jakosti vína, které provedl roku 1784 Řehoř Volný, který zdejší vína zařadil do první nejjakostnější třídy.

Dnes zemědělské družstvo obhospodařuje na 150 ha vinic a veškerou produkci zpracovává ve vlastním sklepním hospodářství. Víno prodává v lahvích pod značkou "Sedlecká vína", a to hlavně do gastronomie a specializovaných prodejen.

Zajímavostí u obdělávání vinohradů je takzvaný podílnický systém, kdy se členové družstva se svými rodinami starají dobrovolně o určitou vinici, jejíž produkty pak odevzdávají do družstevního sklepa. Právě zodpovědný přístup sedleckých vinařů, ať již na vinici nebo následně při zpracovávání ve sklepě, spolu s kvalitou vyhlášených viničních tratí stojí za dosavadními úspěchy značky "Sedlecká vína".