Hrozen jako surovina

V současné době bylo sice zrušeno rozdělení odrůd do jakostních skupin, avšak zůstává skutečností schopností vysoce jakostních odrůd kumulovat ve větším množství cukry v dužnině bobulí. Cenové odlišení skupin podle vyzrání je proti většině jiných států nepatrné, lze však předpokládat, že se vlivem konkurence situace při hodnocení kvality zlepší. Z důvodů současného přechodného období jsou ceny natolik pohyblivé, že je nelze uvádět.